Přeskočit obsah

Obecné

Integrace s účetními systémy

Datovým souborem

Přes API

Pomocí datového můstku

Instalace můstku

 1. Aktuální verzi Redque můstku stáhnete zde
 2. Přejdětě do složky se staženým souborem a spusťte instalátor aplikace RedqueConnector.msi
 3. Pokračujte tlačítky Next až k dokončení instalace
  1. V průbehu instalace je možné upravit instalační cestu. Výchozí cesta je:
   C:\Program Files\Redque
 4. Po dokončení instalace se můstek automaticky spustí a najdete ho v systémovém trayi
Konfigurace můstku
Název Popis
ClientId clientID klientské aplikace vytvořené v Alice (pokud ješte klientskou aplikaci nemáte vytvořenou, můžete se podívat jak na to Klientská apliakce)
ClientSecret heslo pro klientskou aplikaci
Stahování dokumentů Ručně/Automaticky(interval) Nedoporučuje se nastavovat méně než 30s
 1. Doplňte požadované hodnoty:
 2. Tlačítkem OK uložte konfiguraci
 3. Můstek je v tuto chvíli připraven k importu faktur
Povinná a doporučená pole
Povinná a doporučená pole - česká faktura
Název pole Povinné Doporučené Omezení
Číslo faktury max. délka je 15 znaků
Číslo objednávky
Číslo dodacího listu
Jméno dodavatele
IČO dodavatele
DIČ dodavatele
Adresa dodavatele
Město dodavatele
PSČ dodavatele
Jméno odběratele
IČO odběratele
DIČ odběratele
Adresa odběratele
Město odběratele
PSČ odběratele
Číslo bankovního účtu
Konstantní symbol
Kód banky
Variabilní symbol
Specifický symbol
IBAN
BIC/SWIFT
Datum vystavení
Datum splatnosti
Datum uskutečnění plnění
Základ sazba 0% DPH
Základ sazba 10% DPH
Základ sazba 12% DPH
Základ sazba 15% DPH
Základ sazba 21% DPH
DPH sazba 10% pouze pro dokumenty do r. 2023
DPH sazba 12% pouze pro dokumenty od r. 2024
DPH sazba 15% pouze pro dokumenty do r. 2023
DPH sazba 21%
Celkem
Zaokrouhlení
Celkem k úhradě
Způsob úhrady
Měna
Plátce daně
Přenesená daňová povinnost
Zálohová faktura
Uhrazená záloha
Směnný kurz
Datum přepočtu kurzu
Poznámka
Čtení logů

Lokální log

Lokálně log najdete na cestě: C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Temp
pod názvem: RedqueConnectorYYYYMMDD.txt tedy např. RedqueConnectorYYYYMMDD.txt

 1. Na můstek v trayi klikněte právým a zobrazí se seznam možností. Vyberte Zobrazit logy

  pohoda-connector-tray-logs

 2. V poznámkovém bloku se vám otevře log aplikace, kde můžete zkontrolovat zda-li vše beží v pořádku, případně zobrazit bližší popis chyby pokud se import nezdaří

Živý log

Pokud chcete sledovat živý log s aktuálními změnami, doporučujeme si lokální log výše otevřít v programu, který toto zobrazení podporuje jako Visual Studio Code, nebo Notepad++ ( Možnost: View > Monitoring (tail -f) )