Přeskočit obsah

Obecné

Alice podporuje čtyři typy dokumentů

Obecně

Každý typ dokumentu lze definovat samostatně. Každý typ má vlastní sadu polí.

Typy dokumentů

Česká faktura

Tento typ je určen pro extrahování dat z dokumentů faktur, které nesou informace z platné české legislativy.

Výchozí pole - česká faktura
Název Název v JSON/XML
Číslo faktury invoice_number_sm
Číslo objednávky order_number
Číslo dodacího listu delivery_note_number
Jméno dodavatele issued_by_name_sm
IČO dodavatele issued_by_id_sm
DIČ dodavatele issued_by_vatid_sm
Adresa dodavatele issued_by_address
Město dodavatele issued_by_city
PSČ dodavatele issued_by_zip
Jméno odběratele billed_to_name_sm
IČO odběratele billed_to_id_sm
DIČ odběratele billed_to_vatid_sm
Adresa odběratele billed_to_address
Město odběratele billed_to_city
PSČ odběratele billed_to_zip
Číslo bankovního účtu bank_account_sm
Konstantní symbol constant_symbol_sm
Kód banky bank_code_sm
Variabilní symbol variable_symbol_sm
Specifický symbol specific_symbol_sm
IBAN iban_sm
BIC/SWIFT bic_sm
Datum vystavení date_issued_sm
Datum splatnosti date_due_sm
Datum uskutečnění plnění date_taxable_supply_sm
Základ sazba 0% DPH total_amount_vat_0_sm
Základ sazba 10% DPH total_amount_excl_vat_10_sm
Základ sazba 12% DPH total_amount_excl_vat_12_sm
Základ sazba 15% DPH total_amount_excl_vat_15_sm
Základ sazba 21% DPH total_amount_excl_vat_21_sm
DPH sazba 10% vat_10_sm
DPH sazba 12% vat_12_sm
DPH sazba 15% vat_15_sm
DPH sazba 21% vat_21_sm
Celkem total_amount_sm
Zaokrouhlení rounding
Celkem k úhradě amount_to_be_paid
Způsob úhrady method_of_payment
Měna currency
Plátce daně vat_payer
Přenesená daňová povinnost reverse_charge
Zálohová faktura is_deposit_invoice
Uhrazená záloha received_deposit_amount
Směnný kurz exchange_rate
Datum přepočtu kurzu date_exchange_rate_conversion
Poznámka note

Slovenská faktura

Tento typ je určen pro extrahování dat z dokumentů faktur, které nesou informace z platné slovenské legislativy.

Výchozí pole - slovenská faktura
Název Název v JSON/XML
Číslo faktury invoice_number_sm
Číslo objednávky order_number
Jméno dodavatele issued_by_name_sm
IČO dodavatele issued_by_id_sm
DIČ dodavatele issued_by_vatid_sm
IČ DPH dodavatele issued_by_identification_number_vat
Adresa dodavatele issued_by_address
Město dodavatele issued_by_city
PSČ dodavatele issued_by_zip
Jméno odběratele billed_to_name_sm
IČO odběratele billed_to_id_sm
DIČ odběratele billed_to_vatid_sm
IČ DPH odběratele billed_to_identification_number_vat
Adresa odběratele billed_to_address
Město odběratele billed_to_city
PSČ odběratele billed_to_zip
Číslo bankovního účtu bank_account_sm
Konstantní symbol constant_symbol_sm
Kód banky bank_code_sm
Variabilní symbol variable_symbol_sm
Specifický symbol specific_symbol_sm
IBAN iban_sm
BIC/SWIFT bic_sm
Datum vystavení date_issued_sm
Datum splatnosti date_due_sm
Datum uskutečnění plnění date_taxable_supply_sm
Základ sazba 0% DPH total_amount_vat_0_sm
Základ sazba 10% DPH total_amount_excl_vat_10_sm
Základ sazba 20% DPH total_amount_excl_vat_20_sm
DPH sazba 10% vat_10_sm
DPH sazba 20% vat_20_sm
Celkem total_amount_sm
Zaokrouhlení rounding
Celkem k úhradě amount_to_be_paid
Způsob úhrady method_of_payment
Měna currency
Plátce daně vat_payer
Přenesená daňová povinnost reverse_charge
Zálohová faktura is_deposit_invoice
Uhrazená záloha received_deposit_amount

Účtenka

Tento typ je určen pro extrahování dat z účtenek.

Výchozí pole - účtenka
Název Název v JSON/XML
Číslo účtenky receipt_number
Jméno dodavatele issued_by_name
IČO dodavatele issued_by_id
DIČ dodavatele issued_by_vatid
Adresa dodavatele issued_by_address
Město dodavatele issued_by_city
PSČ dodavatele issued_by_zip
Provozovna establishment_name
Datum vystavení date_issued
Základ sazba 0% DPH total_amount_vat_0
Základ sazba 10% DPH total_amount_excl_vat_10
Základ sazba 12% DPH total_amount_excl_vat_12
Základ sazba 15% DPH total_amount_excl_vat_15
Základ sazba 21% DPH total_amount_excl_vat_21
DPH sazba 10% vat_10
DPH sazba 12% vat_12
DPH sazba 15% at_15
DPH sazba 21% vat_21
Celkem total_amount
Způsob úhrady method_of_payment
Měna currency
Plátce daně vat_payer
Poznámka note

Objednávka

Tento typ je určen pro extrahování dat z objednávek.

Výchozí pole - objednávka
Název Název v JSON/XML
Číslo objednávky order_number
Jméno dodavatele supplier_name
IČO dodavatele supplier_id
DIČ dodavatele supplier_vatid
Adresa dodavatele supplier_address
Město dodavatele supplier_city
PSČ dodavatele supplier_zip
Jméno odběratele client_name
IČO odběratele client_id
DIČ odběratele client_vatid
Adresa odběratele client_address
Město odběratele client_city
PSČ odběratele client_zip
Název firmy pro dodání delivery_name
Adresa dodání delivery_address
Město dodání delivery_city
PSČ dodání delivery_zip
Datum vystavení date_issued
Datum dodání date_delivery
Zodpovědná osoba client_responsible_person

Tip

Každý model můžete rozšířit o vlastní pole. Definice vlastních polí