Přeskočit obsah

Webhooky

Práce s webhooky

Webhooky jsou uživatelsky definované HTTP callbacky, které umožňují, na základě určité události na Vašem dokumentu v Alice, provést definovanou akci. Pokud například chcete propojit Alice s další aplikací, mužete pomocí webhooku zavolat definovanou URL, kde poslouchá jiná aplikace.

Vytvoření webhooku

Webhook nastavíte na stejnojmenné kartě v Nastavení
webhooks
Nový webhook přidáte tlačítkem plus

Vyplňte název webhooku a jeho url, která se zavolá při spuštění události.
Událost při které se zavolá webhook vyberte ze seznamu.

webhook-add

Dostupné události

Název Popis
Dokončení extrakce Po dokončení extrakce dokumentu
Uložení Po uložení dokumentu / odeslání dokumentu ke schválení
Schválení dokumentu Po schválení dokumentu (ručně nebo automaticky)
Zamítnutí dokumentu Po zamítnutí dokumentu (ručně nebo automaticky)
Vrácení dokumentu Po vrácení dokumentu odesilateli (pouze dokumenty zpracované z e-mailu)
První validace Při prvním uložení dokumentu
Validace Stejné jako uložení dokumentu
Před exportem Před ručním nebo automatickým exportem dokumentu
Vlastní souborový export Export dokumentu zpracuje vlastní služba

Query požadavku

documentId = ID dokumentu, na kterém událost vznikla

eventType = druh události, která na dokumentu vznikla viz tabulka

HTTP požadavek

V požadavku se také posílá query, která obsahuje documentId a eventType

Díky tomu můžete identifikovat příchozí volání webhookuPříklad

Můžete například zajistit volání konkrétní URL adresy ihned po vytěžení dokumentu. Např. na adresu https://mojewebhooky.cz/cekamnazavolani, kde může zpracovat požadavek další služba a odeslat upozornění, že došlo k vytěžení dokumentu. example