Přeskočit obsah

SFTP a FTPS

Export toho typu vám umoňuje exportovat data v různých formátech na vaše SFTP/FTPS uložiště.

Podporované formáty

 • Formáty:
  • JSON
  • XML
  • ISDOC
  • MRP XML
 • Archivační formáty
  • ISDOCX
  • ZIP

Firewall

Pokud je přístup k vašemu SFTP/FTPS serveru omezen jen na určité adresy skrze Firewall, bude zapotřebí povolit přístup pro našeho agenta. Agent přistupuje z IP adresy: 20.224.100.194.

Konfigurace

Nastavení exportu provedete následujícím způsobem:

add-sftp-ftps

 1. Přejdětě do sekce Nastavení > Export a kliknětě na tlačítko plus
 2. Vyberte požadovaný typ exportu: SFTP/FTPS
 3. Vyplňte dialog dle předlohy výše:
  1. Obecné
   1. Název: Název, pod kterým se uložený export bude zobrazovat
   2. Typ: Použitý typ exportu: SFTP/FTPS
   3. Účetní jednotka: Účetní jednotka pro kterou tento export bude použit
  2. Nastavení
   1. Hostitel: Adresa nebo IP SFTP/FTPS serveru
   2. Port: Port daného serveru na kterém poslouchá SFTP/FTPS
    1. SFTP - Výchozí: 22
    2. FTPS - Výchozí: 21
   3. Uživatelské jméno: Uživatel, pod kterým aplikace bude exportovat data na server
   4. Heslo: Heslo daného uživatele
   5. Cesta: Cesta v rámci SFTP/FTPS kam se mají exportovat soubory
    1. Pokud chcete exportovat do kořenové složky (nejvyšší složka po přihlášení na server), uvěďte "/"
   6. Přepsat již existující soubor - Přepíše již existující soubor
  3. Externí nastavení uložiště
   1. Formát - Definuje formát výsledného souboru nahraného na server
    1. JSON - Alice standardizovaný JSON
    2. XML - Alice standardizované XML
    3. ISDOC - Standardizovaný ISDOC
    4. MRP XML - XML pro MRP účetnictví
   2. Archivační formát
    1. Žádný - Soubory se nahrajou bez archivace
    2. ZIP - Soubory budou nahrány v ZIP archivu
    3. ISDOCX - Soubor se vyexportuje jako ISDOCX (ISDOC obsahující i přiložené soubory)
   3. Zdroj názvu souboru
    1. ID dokumentu - Interní ID dokumentu
     Příklad: 7ab8f948347d4f00b19137849940ea37.xml
    2. Externí ID dokumentu - Externí ID dokumentu přiřazené uživatelem nebo aplikací třetí strany
     Příklad: VZ20231264.xml
    3. Název souboru - Zachová původní název souboru
     Příklad: 2023_06_20 Vyúčtování plyn.xml
    4. IČO dodavatele - Na začátek názvu souboru bude umístěno IČO dodavatele
     Příklad: 12345678_7ab8f948347d4f00b19137849940ea37.xml
    5. IČO odběratele - Na začátek názvu souboru bude umístěno IČO odběratele
     Příklad: 98765432_7ab8f948347d4f00b19137849940ea37.xml
   4. Styl písmen souboru
    1. Původní - Pojmenovánování souborů zústane stejné
     Příklad: 2023_06_20 Vyúčtování plyn.xml
    2. camelCase - Převede název do camelCase
     Příklad: 20230620VyúčtováníPlyn.xml
    3. lowercase - Převede název do lovercase
     Příklad: 20230620vyúčtováníplyn.xml
    4. snake_case - Převede název do snake_case
     Příklad: 2023_06_20_vyúčtování_plyn.xml
   5. Zdroj názvu složky - Pokud se zvolí jiná možnost než Žádný, dokumenty budou exportovány do složky
    1. Žádný - Dokumenty nebudou exporotvány do složky
    2. ID dokumentu - Interní ID dokumentu
     Příklad: 7ab8f948347d4f00b19137849940ea37
    3. Externí ID dokumentu - Externí ID dokumentu přiřazené uživatelem nebo aplikací třetí strany
     Příklad: VZ20231264
    4. Název dokumentu - Zachová původní název souboru
     Příklad: 2023_06_20 Vyúčtování plyn
    5. ID složky - Použije interní ID složky
     31B7D0D4F758D9AEB6C9FF405AD1AA4065DA595BB7D73789B5A0D43AC6DE10F3
    6. IČO dodavatele - Na začátek naźvu složky bude umístěno IČO dodavatele
     Příklad: 12345678_31B7D0D4F758D9AEB6C9FF405AD1AA4065DA595BB7D73789B5A0D43AC6DE10F3
    7. IČO odběratele - Na začátek názvu složky bude umístěno IČO odběratele
     Příklad: 98765432_31B7D0D4F758D9AEB6C9FF405AD1AA4065DA595BB7D73789B5A0D43AC6DE10F3
   6. Styl písmen složky - Pouze pro možnost: "Zdroj názvu složky: Název dokumentu"
    1. Původní - Zachová původní název složky na základě názvu dokumentu
     Příklad: 2023_06_20 Vyúčtování plyn
    2. camelCase - Převede název do camelCase
     Příklad: 20230620VyúčtováníPlyn
    3. lowercase - Převede název do lovercase
     Příklad: 20230620vyúčtováníplyn
    4. snake_case - Převede název do snake_case
     Příklad: 2023_06_20_Vyúčtování_plyn
   7. Exportovat původní dokument - Vyexportovat dokument, klerý přišel do systému ve formártu PDF
   8. Exportovat celou složku - Exportovat všechny dokumenty, které jsou ve složce s exportovaným dokumentem
 4. Zvolte Save

Podklady pro integraci

Nastavení prostředí

Týká se pouze zákazníků v procesu integrace se smlouvou.

Pokud chcete, při integraci nastavit export, doplňte následující informace. Hodnoty pro jednotlivá pole najdete výše. Vyplněnné hodnoty uveďte v implementačním formuláři do sekce Poznámky:

SFTP | FTPS Export

Pro všechny účetní jednotky: Ano/Ne

Hostitel:
Port:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Cesta:
Přepsat již existující soubor:
Formát:
Archivační formát:
Zdroj názvu souboru:
Styl písmen souboru:
Zdroj názvu složky:
Styl písmen složky:
Exportovat původní dokument:
Exportovat celou složku: