Přeskočit obsah

Hromadné akce

Hromadné akce

Na seznamu dokumentů, lze provádět hromadné akce pro několik dokumentů najednou. Akce jsou přístupné pod tlačítkem "Hromadné akce"

BulkAction

Dokumenty, kterých se má hromadná akce týkat označíte vlevo.

BulkAction

Hromadný export

BulkAction

Označené dokumenty lze hromadně stáhnout v požadovém formátu.

Hromadné přiřazení účetní jednotky k dokumentům

BulkAction

Hromadné označení dokumentů jako exportovaných

BulkAction

Pokud dokumenty exportujete ručně a nedochází k automatickému nahravání do účetních systémů. Můžete dokumenty hromadně označit jako exportované, aby bylo dokončeno jejich zpracováni.

Hromadné přesunutí k jinému dokumentu

BulkAction

Možnost přesunout hromadně dokumenty k jinému dokumentu.