Přeskočit obsah

AbraFlexi

Abra

Nepřehlédněte důležité nastavení

Nejdříve je nutné vytvořit Účetní jednotku, ze které budou doklady exportovány. Pokud účetní jednotku již máte vytvořenou, nastavte jí ID Abra Flexi viz Externí ID účetní jednotky

Vytvoření exportu dat

Export vytvoříte v Nastavení[1]->Export[2]->Přidat[3]->AbraFlexi[4]

abraflexi-setup

 • Vyplnění údajů

  abraflexi-setup

 • Popis polí

  Číslo Název Popis
  1 Název Uživatelský název spojení pro Abra Flexi
  2 Účetní jednotka Účetní jednotka, ze které budou dokumenty importovány
  3 Adresa serveru Adresa serveru s AbraGen API včetně protokolu.
  4 Port Číslo portu, na kterém je služba dostupná
  5 Uživatelské jméno Jméno uživatele, který má patřičná opravnění pro práci s agendou v Abra Flexi
  6 Uživatelské heslo Heslo uživatele Abra Flexi

Nastavení uložte.