Stavy dokumentů

Během životního cyklu dokumentu se jeho stavy mohou měnit. Pro úplné porozumnění si prosím přečtěte následující tabulku, která jednotlivé stavy, kterých může dokument nabývat, popisuje.

Název Popis Ikona Konečný stav
Veškeré dokumenty
Nový Po úspěšném vytěžení dokumentu new
Vrácený Při vrácení dokumentu *platí pouze při nahrání dokumentu e-mailovým agentem new
Zpracovaný Dokument byl zkontrolován/schvílen uživatelem nebo byly na dokumentu provedeny uživatelem změny. Dokument mohl být také zpracován automaticky processed
K exportu Dokument připravený k exportování do externího system. Export zatím neproběhl ready-to-export
Exportovaný Dokument byl úspěšně exportován exported
Chyba Na dokumentu nastala chyba, důsledkem čeho nemůže být dále automaticky zpracován error 1
Pouze pri zapnutém schvalovacím procesu
Čeká na schválení Dokument je zpracován a čeká na schválení/zamítnutí schvalovatelem nebo bude schválen/zamítnut automaticky *dle nastavených pravidel viz Automatické schvalování pending-approval
Zamítnutý Dokument je zamitnut schvalovatelem nebo automaticky rejected

Chyba jako konečný stav

Dokument, který se nachází ve stavu chyba a jeho stav je konečný v případě, že se jedná o chybu typu: - dokument nelze vytěžit - nepodporovaný dokument Takový dokument nelze dále zpracovat.

Chybový stav dokumentu

Dokument, který se nachází ve stavu chyba nemusí jednoznačně znamenat jeho konečný stav. Stane se tak v případě, kdy je dokument automaticky exportován, ale v důsledku např. chybějícího povinného pole, nemůže být export úspěšně dokončen. Dokument se nachází ve stavu chyba, ale může být po opravení znovu exportován.

Tip

Dokumenty lze filtrovat podle stavu. Můžete filtrovat i několik stavů najednou.

doc-list-filter


  1. V některých případech nemusí být chyba konečný stav.