Přeskočit obsah

AbraGen

Abra

Nepřehlédněte důležité nastavení

Pro využívání automatického importu do účetního systému AbraGen je nutné pracovat s účetními jednotkami v Alici. Podívejte se jak zapnout a nastavit účetní jednotky.

Vytvoření účetního systému v Alice

Import dokladů do AbraGen probíhá přes API. Nastavte export do AbraGen v Účetní systémy a exporty

 • Nová definice importu


  Create Abragen

 • Popis polí


  Název pole Popis pole
  Název Vlastní název exportu
  Typ Účetní jednotka, do které budou dokumenty importovány
  Účetní jednotka1 Účetní jednotka, do které budou dokumenty importovány
  Adresa Adresa serveru s AbraGen API včetně protokolu.
  Port Číslo portu, na kterém je služba dostupná
  Alias Alias připojení
  Uživatelské jméno Uživatelské jméno do AbraGen
  Uživatelské heslo Uživatelské heslo do AbraGen

Povinná pole

Pro úspěšný import dokladu do AbraGen je potřeba nastavit dva číselníky s mapováním exportu pro zdrojovou řadu a období. Klíčem je zkratka číselníku v AbraGen. Requiered enums


 1. Dostupné pouze pokud pracujete s účetními jednotkami.