Přeskočit obsah

Pohoda

Stažení

Pro integraci s účetním systémem Pohoda použijte Redque konektor

Aktuální verzi konektoru stáhnete ZDE

Jak to funguje

Datový můstek (Redque konektor) slouží jako prostředník mezi Alice a vaší instancí Pohody. Můstek si nainstalujete a nastavíte pro vaši instaci. Následně v Alice zpracujete dokumenty a označíte je k exportu. Můstek periodicky kontroluje dostupné dokumenty k exportu. Jakmile je dokument připraven, můstek si jej načte, dle IČO dokumentu vydetekuje a spustí POHODA mServer pro danou účetní jednotku a dokument do ní naimportuje. Tento proces pak opakuje pro všechny další dokumenty ve frontě.

Co můstek umí

 • Automatická synchronizace dokumentů z Alice do POHODA
  • Faktury
   • Přijaté
    • + Možnost - FA v hotovosti do Pokladny
   • Vydané
  • Úctenky
   • Pokladna
   • + Možnost - Účtenky placené kartou do Ostatní závazky
 • Přenesení speciálních polí do POHODA
  • Předkontace
  • Členění DPH
  • Číselné řady
  • Středisko
  • Datumy pro hlášení DPH
 • Přenášení kopie původního dokumentu do Dokumenty v POHODA
  • Faktury
 • Synchronizace
  • Automatická - Každých X sekund
  • Manuální

Můstek

V této sekci se dozvíte, co je potřeba nakonfigurovat k provozu můstku, jak ho lze používat a jaké jsou možnosti synchronizace.

Požadavky

Synchronizace

Provoz na více strojích - Duplicity

Pokud budete můstek provozovat v automatickém režimu na více strojích zároveň, může dojít k nevyzpitatelnému chování, jako jsou duplicitní dokumenty v Pohodě. Tento způsob provozu zásadně nedoporučujeme! Pokud je můstek nutné uživat na více strojích, ujištěte se, že běží vždy aktivně pouze na jednom stroji a zbytek uživatelů používá manuální režim. Je zapotřebí zajistit, aby synchronizoval pouze jeden můstek v jednu chvíli. Nejčastejší způsoby provozu můžete vidět níže.

Můstek nabízí v nastavení tyto možnosti:
pohoda-connector-sync-options

Typ Pozn.
Ručně Synchronizaci si uživatel spouští sám přímo v můstku dle potřeby:
pohoda-connector-manual-sync
Automaticky Můstek každých X sekund kontroluje, zda jsou dokumenty k exportu a
poté je automaticky synchronizuje. Bezobslužný provoz.
Kombinovaná Můstek je provozován u více uživatelů. Jeden uživatel má můstek automaticky, zbytek manuálně

Kam můstek nasadit

Kam můstek nasadit záleží na individuálních potřebách zákazníka, niže uvádíme nejčastější případy provozu můstku.

Případ Možné řešení Pozn. | Výhody | Nevýhody
Jednotlivec, který má POHODA u sebe na PC, nebo
pracuje na serveru POHODA přes RDP (vzádlenou plochu)
Můstek nainstalujeme přímo na PC kde je POHODA pod daného uživatele Výhody: Optimální řešení pro jednotlivce s POHODA na jeho PC. Rychlá komunikace
Nevýhody: Žádné
Jednotlivec, který se připojuje k POHODA přes síťový klient Můstek nainstalujeme přímo na PC uživatele. Výhody: Optimální řešení pokud uživatel nemá možnost mít POHODA u sebe, nebo pracovat přes RDP
Nevýhody: Komunikace bude kvůli síti (většinou zanedbatelně) pomalejší.
Více uživatelů pracujících přes RDP/síťové klienty bez potřeby okamžité synchronizace Můstek nainstalujeme pod určeného hlavního uživatele Pokud uživatelům nevadí, že sychnronizace bude probíhat pouze v případě, že je hlavní uživatel přihlášen, lze jít touto cestou. Můstek bude mít např. hlavní účetní, která si synchronizaci spustí ručně až vše překontroluje, zbytek zaměstnanců pouze tpracovává faktury v Alice.
Výhody: Rychlá komunikace
Nevýhody: Synchronizace neběží v nepřítonosti hlavního uživatele. Lze kompenzovat můstkem v manuálním/automatickém režimu u zastupujícího uživatele.
Více uživatelů pracujících v různou dobu přes RDP/síťové klienty vyžadující nepřetržitou synchronizaci Můstek nainstalujeme pod dedikovaného uživatele na serveru POHODA Řešení vyžadující zapojení IT administrátora.
Výhody: Rychlá a neustálá synchronizace. Z uživatele opadá správa/nastavení můstku
Nevýhody: Je potřeba zajistit, že uživatel, pod kterým můstek poběží bude přihlášen, aby synchronizace fungovala např. po restartu serveru.
Jiné - Podělte se s námi o vaše požadavky a zkusíme společně najít optimální řešení.

Jak můstek nasadit

Nastavení v Alice

Vytvoření klientské aplikace

Vytvoření klientské aplikace pro POHODA můžete realizovat dvěma způsoby, skrze webovou aplikaci nebo skrze rozhraní API. Stačí použít pouze jednu z těchto metod.

Ve webové aplikace
 1. V sekci Nastavení > Klientské aplikace zmáčkněte tlačítko add-button k přidání nové klientské aplikace
 2. Vyplňte nastavení dle obrázku níže a zmáčknětě tlačítko save
  Screenshot
 3. Zobrazí se následující dialog:
  Screenshot
  1. Obě hodnoty si poznačte pro další kroky, primárně Heslo, které již není možné opakovaně získat a v našem systému není uloženo. V případě ztráty je zapotřebí klientskou aplikaci znovu vygenerovat.
 4. Pokračujte k vytvoření účetních jednotek

Pokročilé - Jak napojit více instancí POHODA, nebo můstků pod jednu instanci Alice

Příklady užití:
- Spravujete více instancí POHODA a chcete je synchronizovat
- Chcete, aby určití uživatelé měli oprávnění synchronizovat jen určité ÚJ
- Kombinace obou

Pokud provozujete více instancí POHODA na různých serverech, nebo chcete provozovat více můstku u různých uživatelů a potřebujete, aby každá klientská aplikace měla oprávnění jen na určité účetní jednotky, můžete vytvořit více klientských aplikací s oprávněním Zpracovatel účetní jednotky. U vytváření následně vydefinujete na které ÚJ mají mít klientské aplikace oprávnění. Tyto aplikace pak nastavíte na příslušné servery a zajistíte tak, že se budou synchronizovat pouze požadovaná data.

Přes API

Alternativně lze klientskou aplikaci vytvořit skrze rozhraní API: Klientské aplikace

Vytvoření účetních jednotek

 1. Přejděte do webové aplikace
 2. V sekci Nastavení > Účetní jednotky vytvořte požadované účetní jednotky
  1. Pokud máte velké množství účetních jednotek, můžete požádat naši podporu o jejich hromadné vytvoření
  2. Proces lze také urychlit přes API za pomoci ednpointu /v1/accounting-unit
 3. V sekci Nastavení > Export nastavte Spuštění exportu na vámi požadovanou hodnotu

Nastavení v POHODA

POHODA mServery

mServer - licence

Spuštěný POHODA mServer vyžaduje jednu licenci Pohody a počítá se jako 1 připojený uživatel. Pod jednou licencí může běžet neomezené množství mServerů. Pokud máte pouze jednu licenci, doporučujeme přikoupit další, nebo používat můstek v době kdy nepoužíváte Pohodu jinak synchronizace nebude fungovat správně.

Nastavení mServerů proveďtě dle dokumentace Pohody. Výsledné nastavení mServeru může vypadat například takto:

Screenshot

POHODA mServer je zapotřebí vytvořit pro každou účetní jednotku se kterou chcete můstek využívat. Tento proces nelze provést hromadně, nebo automatizovat, tudíž všechny mServery musíte vytvořit ručně.

Jelikož se mServery v POHODA můstku pouštějí postupně, můžete je všechny navázat na jeden port (např. výchozí 444). Pokud plánujete provozovat mServery na dalších portech, nepoužívejte port 445 k čemuž by posloupnost mohla navádět, jelikož ho již používá Windows (SMB).

Uživatel v Pohodě

Vytvoření uživatele

Než se pustíte do vytvážení uživatele, přečtětě si sekci Práva, zda-li uživatele budete chtít vytvářet, nebo použít již existujícího.

 1. Zvolte účetní jednotku a přejděte k tvorbě uživatelů: Nastavení > Přístupová práva > Uživatelé (Ctrl + Shift + U)
 2. V seznamu uživatelů zvolte poslední volné pole a vytvořte účet pro můstek s následujícím nastavením:
  Screenshot
 3. Změňte heslo a pokračujte do sekce Práva
Práva

V závislosti na bezpečnostních požadavcích vaší společnosti můžete k oprávněním přiřazeným uživateli pro můstek přistupovat několika způsoby, každé z nich má své výhody a nevýhody:

Způsob Oprávnění Pozn. | Výhody | Nevýhody
Nový uživatel s omezenými globálními právy Ručně nastavená podle návodu níže pouze na využívané agendy Nejsnadnější metoda na údržbu s dostatkem zabezpečení.
Výhody: Uživatel vidí a má oprávnění pouze k prostředkům, které opravdu potřebuje. Při přidání nových ÚJ není potřeba přidávat práva
Nevýhody: Vzhledem ke globálním oprávněním uživatel uvidí všechny ÚJ (Včetně uzavřených, nebo v Alice nevyužívaných). Toto však není problém, protože můstek bude komunikovat jen s jednotkami pro které je vydefinovaný mServer a další potřebná nastavení v Alice. Potenciálně problematický přelom účetního roku.
Nový uživatel s omezenými právy pouze na definované ÚJ Ručně nastavená podle návodu níže pouze na využívané agendy a určité ÚJ Nejbezpečenější metoda vyžadující více administrace
Výhody: Zabezpečení. Uživatel opravdu vidí a má oprávnění pouze k prostředkům a ÚJ, které potřebuje.
Nevýhody: Náročnější administrace. Při vzniku nových účetních jednotek je zapotřebí dodatečně přidat oprávnění. Při úpravě již existujích práv je zapotřebí aktualizovat práva na všech aktivních přiřazených ÚJ. Potenciálně problematický přelom účetního roku.
Stávající užiel nebo Admin Dle daného uživatele Vhodné např. pro jednotlivce.
Výhody: Není potřeba definovat, žádná další speciální nastavení za předpokladu, že stávající uživatel splňuje požadavky níže, nebo je Admin. Na přelomu účetního roku lze snadněji přecházet mezi roky, protože se rok nemusí přenastavovat na separátním uživateli.
Nevýhody: Přebytek oprávnění
POHODA SQL 2024

Upravte oprávnění následovně:

 1. Zvolte hlavní Práva a zvolte žádná práva, tímto odeberete veškerá oprávnění a můžete přidat jen požadovaná. Screenshot
 2. Přidejte následující oprávnění:

  Agenda Kategorie Oprávnění Účel
  Soubor Účetní jednotky Čtení Možnost zobrazení/čtení požadovaných ÚJ
  Databáze XML komunikace Dodatečný požadavek pro provoz mServeru
  Účetnictví Pokladna Zápis a modifikace všech Možnost nahrávání dokladů
  Ostaní Přelom roku Umožňuje uživatele přechod do účtování na přelomu roku
  Fakturace Vydané faktury Zápis a modifikace všech Možnost nahrávání dokladů
  Přijaté faktury Zápis a modifikace všech Možnost nahrávání dokladů
  Přijaté zálohové faktury Zápis a modifikace všech Možnost nahrávání dokladů
  Ostatní závazky Zápis a modifikace všech Možnost nahrávání dokladů
  Administrátorské funkce POHODA mServer Import dokumentů Oprávnění komunikovat přes mServer
 3. Finální oprávnění by pak měla vypadat takto:
  Screenshot

 4. Pokud chcete jít cestou přístupu pouze k určitým ÚJ a ne globálním oprávnění, v levém panelu zvolte Vybrané firmy a přiřaďte uživateli přístup do všech požadovaných účetních jednotek:
  Screenshot
 5. Uživatele uložte

Instalace můstku

Po spuštění

Můstek se nainstaluje, tak, aby se spouštěl automaticky po spuštění počítače a to pouze pod uživatelem pod kterým byl můstek nainstalován. Pokud toto chování nevyžadujete, můžete ho jednoduše zakázat ve spŕavci úloh (Ctrl + Alt + Del), sekce "Po spuštění" a zde zakázat PohodaConnectorApp.exe
pohoda-connector-disable

 1. Můstek si stáhněte zde, na počítač zvolený dle možností vyše.
 2. Přejdětě do složky se staženým souborem a spusťte instalátor aplikace RedqueConnectorInstaller.msi
 3. Pokračujte tlačítky Next až k dokončení instalace
  1. V průbehu instalace je možné upravit instalační cestu. Výchozí cesta je:
   C:\Program Files\Redque\Redque Pohoda Connector
 4. Po dokončení instalace se můstek automaticky spustí a najdete ho v systémovém trayi
  pohoda-connector-tray
Konfigurace můstku
 1. Na můstek v trayi klikněte právým a zobrazí se seznam možností. Vyberte Nastavení
  pohoda-connector-tray-settings
 2. Zobrází se následující konfigurační okno
  pohoda-connector-settings
 3. Doplňte požadované hodnoty:

  Parametr Hodnota
  Instalační adresář Lokální něbo síťová cesta ke složce kde se nachází Pohoda.exe
  Uživateleské jméno Uživatelské jméno předešle vytvořeného uživatele v Pohodě
  Heslo Heslo k tomuto uživateli
  Client ID ID klientské aplikace vygenerované v předchozích krocích
  Client secret Secret náležící k této klientské aplikaci
  Stahování dokumentů: Zvolte režim, ve kterém chcete dokumenty synchronizovat
 4. Tlačítkem OK uložte konfiguraci

 5. Můstek je v tuto chvíli připraven k importu faktur do Pohody
Přenos kopie původního dokladu do POHODA

Pokud chcete přenášet i kopii původního dokumentu do POHODA do sekce Dokumenty u daného dokladu, je zapotřebí provést dodatečné nastavení.

 1. Úprava nastavení databáze
  1. Pro více informací prosím kontaktujte naši podporu na helpdesk@memos.cz, která vám sdělí požadovaná nastavení.
 2. Konfigurace můstku v sekci Pokročilé
  1. POHODA
   1. Ujištěte se, že daná ÚJ má povolenou možnost ukládat dokumenty a nakofigurovanou/existující cestu pro jejich ukládání.
    1. V POHODA by se vám neměla v sekci Dokumenty u dokladů zobrazovat tato zpráva, pokud se zobrazuje, proveďte potřebnou konfiguraci:
     pohoda-documents-settings-missing
  2. Můstek
   1. Přejděte do Nastavení můstku
    pohoda-connector-tray-settings
   2. A zvolte sekci Pokročilé
    pohoda-connector-settings-advanced

    1. Zaškrtněte možnost: Ukládat originál dokumentu k importovaným dokladům
    2. Doplňte požadované hodnoty:

     Parametr Hodnota
     Složka dokumentů POHODA Většinou stejný jako jako adresář POHODA + Dokumenty, např.:
     C:\STORMWARE\POHODA\Dokumenty
     SQL Connection string Připojivací řetězec k vaší databázi. Je zapotřebí předešle provést konfiguraci DB výše.
     Řetezec je ve tvaru: Server=SERVER\INSTANCE;User ID=Uživatel;Password=Heslo
     např.
     Server=localhost;User ID=alice;Password=Password123
     Server=192.168.1.134\POHODA;User ID=Uživatel;Password=Heslo
     Server=POHODA\POHODA_SQL;User ID=Uživatel;Password=Heslo
     Jméno databáze Předpona vašich databází POHODA, pokud nebylo upraveno při instalaci, hodnata bude: StwPh
    3. Tlačítkem Test ověřte připojení, při úspěšném připojení se zobrazí následující zpráva:
     pohoda-connector-settings-advanced-test
     1. Natavení uložte tlačítkem OK

    4. V tuto chvíli by se vám měli s další synchronizací přenášet i dokumenty do POHODA
Čtení logů

Lokální log

Lokálně log najdete na cestě: C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Temp
pod názvem: PohodaConnectorYYYYMMDD.txt tedy např. PohodaConnector20231224.txt

 1. Na můstek v trayi klikněte právým a zobrazí se seznam možností. Vyberte Zobrazit logy
  pohoda-connector-tray-logs
 2. V poznámkovém bloku se vám otevře log aplikace, kde můžete zkontrolovat zda-li vše beží v pořádku, případně zobrazit bližší popis chyby pokud se import nezdaří

Živý log

Pokud chcete sledovat živý log s aktuálními změnami, doporučujeme si lokální log výše otevřít v programu, který toto zobrazení podporuje jako Visual Studio Code, nebo Notepad++ (Možnost: View > Monitoring (tail -f)

Otestování služby

Pro prvotní otestování můstek přepněte do manuálního režimu. Otevřete Nastavení a upravte Stahování dokumentů na Ručně.

 1. Pokud nemáte můstek spuštěný, spusťte ho
 2. Skrze webové rozhraní nahrejte dokument a vyčkejte na jeho vytěžení
 3. Přejdětě na vytěžený dokument, zvalidujte ho a označte ho k exportu
  1. Ujištěte se, že exportovaný dokument má správně přiřazenou účetní jednotku a všechny další náležitosti faktury jako "Datum vystavení", viz. Povinná a doporučená pole. Jinak nemusí dojít ke správnému importu do Pohody.
 4. Pro ověření zda se dokument dostal do fronty je v aplikaci vidět u dokumentu stav K exportu.
 5. Spusťte manuálně synchronizaci:
  pohoda-connector-manual-sync |
 6. Komunikaci s mServerem uvidíte pouze na stroji kde je naintalovaný můstek. Pokud byl dokument v pořádku, můstek jej načte, na popředí otevře mServer a následně naimportuje dokumenty. V okně mServeru se zobrazí requesty k importu dokumentu. Pokud tento proces proběhl v pořádku, dokument byl úspěšně importován do příslušné účetní jednotky. A budete si ho moci zobrazit v Pohodě.
  Screenshot
 7. mServer se sám automaticky zavře.
 8. Pokud došlo k nějaké chybě při komunikaci může mServer zobrazit 2 stavy:
  1. Oranžová - Dokument se dostal do POHODA, ale import selhal při interní validaci. mServer nahlásí, že dokument se nahrál úspěšně, ale můstek už neobdrží informaci o selhání validace. Dokument se tedy v aplikaci bude zobrazovat jako Exportovaný, ale opravdu exportovaný není. Toto je omezení POHODA mServeru. Problém s validací můžete ověřit následujícím způsobem: Diagnostika komunikace s POHODA.
  2. Červená - Můstek přímo od mServeru obdržel chybovou hlášku. Níže si můžete prohlédnout nejčastější chyby.
   1. Pokud se jednalo o chybu tohoto typu uvidíte ji v logu a stejně tak se chyba zobrazí i ve webové aplikaci. U dokumentu se zobrazí stav "Chyba". Po najetí na tento stav se zobrazí podrobnější popis chyby.
   2. Webová aplikace:
    Screenshot
  3. V takovémto případě překontrolujte všechny kroky a postup opakujte. Případně se řiďte popisem z chyby samotné pokud je z ní čitelná příčina problému. Pokud chyba přetrvává, neváhejte se na nás obrátit.
 9. Pokud testování proběhlo v pořádku, můžeme službu nechat dále běžet a můstek používat

Postupy

Správa

Ukončení a spuštění můstku

 1. Ukončení
  1. Můstek můžete jednoduše zastavit klinnutím na můstek v trayi a klinutím na volbu Exit
   pohoda-connector-tray-exit
 2. Spuštění
  1. Pokud se vám můstek nespouští automaticky, nebo ho chcete zapnout po jeho ukončení. Spusťte spouštěcí soubor můstku. Výchozí cesta:
   C:\Program Files\Redque\Redque Pohoda Connector\PohodaConnectorApp.exe
  2. Pokud plánujte spouštění dělat dělat častěji, doporučujeme si na ploše vytvořít zástupce.
   1. Kliknětě právým na spuštěcí soubor můstku
   2. Zvolte možnost: Odeslat > Plocha (Vytvořit zástupce)
   3. Zátupce si pak na ploše přejmenujte dle potřeby

Aktualizace Pohody

Aktualizace Pohody

STORMWARE doporučuje při updatu odpojit všechny uživatele včetně mServerů. V případě, že aktualizujete Pohodu, ujištěte se, že můstek (nebo mServery) neběží. Pokud by můstek komunikoval ve chvíli kdy probíhá aktualizace databázových dat, mohlo by dojít k jejich poškození a následné nekonzistenci. Můstek spouští mServery pouze v případě, že ve frontě jsou dokumenty k exportu a je v automatickém režimu. Pokud tedy některý z uživatelů v době aktualizace, údržby či zálohy s Alice pracuje, doporučujeme preventivně můstek přepnout do maunálního režimu, nebo raději zcela vypnout.

 1. Ukončete můstek
 2. Aktualizujte Pohodu
 3. Spusťte můstek

Aktualizace můstku

Pro aktualizaci můstku proveďte následující kroky:

 1. Ukončete můstek
 2. Stáhněte si aktualní verzi můstku
 3. Spusťte instalátor a pokračujte stejně jako při instalaci můstku
 4. Můstek se automaticky spustí
 5. Aktualizace je dokončena

Aktulizace s běžícím můstkem

Aktualizaci můžete provést i s běžícím můstkem. Při instalaci vás instalátor upozorní, že aplikace již beží. Zvolte možnost: Ukončit aplikaci a pokusit se o její restart. Instalace by pak měla doběhnout v pořádku.

Diagnostika chyb

Obecné chyby

Pokud dojde k chybě při importování dokumentu do Pohody skrze můstek, u problémového dokumentu se ve webové aplikaci zobrazí stav "Chyba". Po najetí kurzorem na tento stav se zobrazí bližší informace o chybě, které vrátil můstek, nebo samotná POHODA:

Screenshot

K nejčastějším chybám můžete najít popis a řešení níže. Pokud chyba není uvedena níže, dokument je zaseknutý ve stavu "K exportu", nebo vykazuje jiné chování, doporučujeme zkontrolovat log.

 1. V logu sescrollujte k posledním řádkům a zkontrolujte dle výpisu, jestli nevidíte nějakou informaci, která by naznačovala chybu. Většinou obsahující slova Error nebo Exception.
 2. Pokud je z chyby možné zjsitit o jaký problém se jedná (např. chybějící/špatně vyplněné pole), zkuste se řidit popisem a pokud je to uživatelsky možné, chybu napravit (např. opravením hodnoty v aplikaci)
 3. Pokud z chyby není možné zjistit příčinu, neváhejte se na nás obrátit.
  1. Celý soubor, nebo úsek logu zkopírujte do separátního souboru.
  2. Dodatečně vykopírujte komunikační log mServeru pro danou účetní jednotku. Ten je definovaný při jejím nastavování v položce "Komunikace:"
  3. Soubory společně s odkazem na dokument z webové aplikace a případným časem chyby zašlete naší podpoře a my problém blíže prozkoumáme.
Diagnostika komunikace s POHODA

Častým problémem je, že se dokument do POHODA dotane, ale neprojde interní validací. V mServeru se toto chování vyznačuje Oranžovou barvou requestu. Dle dokumentace POHODA:

 • HTTP komunikace zpracování dat = OK
 • HTTP komunikace = OK , zpracování dat = ERROR
 • HTTP komunikace = ERROR

Pokud se s tímto problémem potýkáte, můžete postupovat dle návodu níže. Interní validaci lze ručně diagnostikovat skrze XML komunikaciv POHODA.

 1. V Alice si stáhněte XML pro POHODA, jedná se o stejné XML, které můstek nahrává přes mServer
  1. V náhledu dokumentu Stáhnout > Stáhnout XML (Pohoda)
   xml-diag-1
 2. Otevřete POHODA
  1. Ujištěte se, že se přihlašujete pod stejným uživatelem jakého používáte i v můstku, problémem by mohlo být např. v oprávnění.
  2. Otevřete požadovanou ÚJ
  3. Přejděte do: Soubor > Datová komunikace > XML import/export...
  4. Otevře se vám okénko pro import souboru
   1. Do parametru "Vstupní složka nebo soubor (request)" zvolte za pomocí 3 teček soubor stažený z Alice
   2. Pokračujte 2x tlačítkem Next
   3. Dokument se začne importovat
    1. Pokud došlo k nějaké závažnější chybě jako je chybný formát XML, měli byste ji vidět okamžitě ve výpisu
   4. Import proběhne a dostanete se na výpis XML Log, zde zvolte Cíl, který vám zobrazí log komunikace
    xml-diag-2
   5. V logu pak uvidíte upozornění (rdc:state - warning) a případné chyby (rdc:state - error), které mohli zapříčinit chybu nahrání do POHODA
    xml-diag-3
 3. Dokument v Alice, nebo nastavení nyní můžete upravit dle chyby a dokument zkusit nahrát znovu.
  1. Pokud si s chybou nevíte rady, kontaktujte naši podporu na helpdesk@memos.cz a přiložte soubor s chybou.
Nejčastější chyby
POHODA API returned code Unauthorized

Tento problém je pravděpodobně způsoben zadáním špatných přihlašovacích údajů pro uživatele Pohody (Výchozí: pohoda_connector) v nastavení můstku. Ověřte, že přihlašovací údaje opravdu fungují např. jejich použitím pro přihlášení do Pohody a heslo případně resetujte.

Pohoda API returned code Forbidden

Tento problém je většinou způsoben nedostatečným oprávněním v rámci Pohody. Nejčastěji oprávněním na účetní jednotku. Ověřte, že uživatel můstku pro Pohodu (Výchozí: pohoda_connector) má přiřazená správná oprávnění pro danou účetní jednotku.

Date issued cannot be empty

Dokument nemá vyplněné pole "Datum vystavení". V náhledu dokumentu stačí "Datum vystavení" vyplnit a dokument znovu poslat k exportu.

Cannot find mServer with Company Identification (ICO) = 12345678 in local configuration file.

Pro účetní jednotku s tímto IČO není vytvořen nebo správně nakonfigurován mServer. Ověřte, že je mServer správně nakonfigurovaný dle návodu výše.

The document b18a8a0f4fe449ecbf3377ee0ef1d94b has no accounting unit assigned.

Dokument nemá přiřazenou účetní jednotku. V náhledu dokumentu stačí přiřadit účetní jednotku a dokument znovu poslat k exportu.

Login failed. Status Code: BadRequest Content: {"error":"invalid_client"}

Na tento problém narazíte při spuštění můstku, v případě, že jste zadali nesprávné přihlašovací údaje ke klientské aplikaci, kterou jste vytvářeli. Ujištěte se, že jste údaje v konmfiguraci můstku zadali správně. Pokud jste o údaje přišli, musíte je vygenerovat znovu.

There is no accounting system XY for accounting unit XY, cannot export document XY

Účetní jednotku dokumentu nemá přiřazenou žádný účetní systém (export). Pokud využíváte můstek pro Pohodu, neměl by být definovaný žádný další export pro jiný účetní systém.

The mServer XY did not reach running status

Nepodařilo se spustit požadovaný mServer. Toto může více příčin. V tomto případě požádejte naši podporu o pomoc.

Pohoda API returned code OK but there is no document number in the response

Dokument se nepodařilo spřávně importovat. Dokument neprošel některou z validací. Zkontrolujte správnost a úplnost povinných polí. Případně zkuste dokument nahrát ručně do POOHODA

Nastavení

Přidání nové účetní jednotky

Pokud chcete do systému přidat novou účetní jednotku, která bude fungovat s POHODA můstkem proveďte následující kroky:

 1. Ve webové aplikaci:
  1. Sekce Nastavení > Účetní jednotky
  2. Přidejte novou účetní jednotku
 2. V POHODA
  1. Vytvořte novou účetní jednotku
  2. Nastavte pro jednotku mServer dle návodu výše
  3. (Pokud používáte dedikovaného uživatele bez globálního oprávnění) - Přiřaďte uživateli pro POHODA můstek (Výchozí: pohoda_connector) příšlušná oprávnění na novou účetní jednotku dle návodu výše
  4. (Pokud nahráváte původní kopii dokumentu do POHODA) - Pokud se jedná o novou účetní jednotku (nový rok, nově vytvořená), práva by měla být v pořádku. Pokud se jedná o jednotku, která v POHODA byla, ale nebyla propojená s Alice či mServery, kontaktujte prosím naši podporu helpdesk@memos.cz.

Uzavření účetní jednotky - nový účetní rok

V případě uzavření účetní jednotky na nový účetní rok proveďte následující kroky:

 1. Ve webové aplikaci:
  1. Není potřeba provádět změny. Komunikace probíhá na základě IČO, které se nezměnilo
 2. V POHODA:
  1. Vytvořte účetní jednotku pro nový rok (uzavřete účetní rok)
  2. mServer - Se přepne automaticky na poslední ÚJ
  3. (Pokud používáte dedikovaného uživatele bez globálního oprávnění) - Přiřaďte uživateli pro POHODA můstek (Výchozí: pohodapohoda_connector) příšlušná oprávnění dle návodu výše na novou účetní jednotku

Časté dotazy

Povinná pole

Povinná a doporučená pole - Česká Faktura
Název pole Povinné Doporučené
Číslo faktury
Číslo objednávky
Číslo dodacího listu
Jméno dodavatele
IČO dodavatele
DIČ dodavatele
Adresa dodavatele
Město dodavatele
PSČ dodavatele
Jméno odběratele
IČO odběratele
DIČ odběratele
Adresa odběratele
Město odběratele
PSČ odběratele
Číslo bankovního účtu
Konstantní symbol
Kód banky
Variabilní symbol
Specifický symbol
IBAN
BIC/SWIFT
Datum vystavení
Datum splatnosti
Datum uskutečnění plnění
Základ sazba 0% DPH
Základ sazba 10% DPH
Základ sazba 12% DPH
Základ sazba 15% DPH
Základ sazba 21% DPH
DPH sazba 10%
DPH sazba 12%
DPH sazba 15%
DPH sazba 21%
Celkem
Zaokrouhlení
Celkem k úhradě
Způsob úhrady
Měna
Plátce daně
Přenesená daňová povinnost
Zálohová faktura
Uhrazená záloha
Směnný kurz
Datum přepočtu kurzu
Poznámka

Uživatelé

Jak můstek spustím?

Můstek se po instalaci pod daným uživatelem začně automaticky spouštět po jeho přihlášení. Můstek se tedy zapíná automaticky. V případě, že jste můstek vypnuli, můžete ho spustit zde: C:\Program Files\Redque\Redque Pohoda Connector\PohodaConnectorApp.exe. Že můstek běží ověříte v systémové trai:
pohoda-connector-tray

Jak funguje nahrávání dokumentu na přelomu roku?

Nahrávání přes mServer a to do jakého účetního roku se dokument dostane se odvíjí od toho v jakém roce je pro danou účetní jednotku přepnutý uživatel, pod kterým je nastavený můstek (Výchozí: pohoda_connector). Pokud tedy používáte výchozího uživatele, který je pro danou ÚJ nastavený např. v roce 2023, dokument půjde do účetního roku 2023. Pokud toho uživatele přepnete na přelom roku, tzn. ÚR bude 2024p, nahraje se dokument do tohoto ÚR.

Pokud je to možné, doporučuje doúčtovat co nejvetší část hlavního roku a následně přejít za uživatele na přelom roku. V závisloti na počtu dokumentů, nebo ÚJ pak alternativně přepínat, nebo např. hromadně přečíslovat nahrané dokumenty skrze: Záznam > Editace > Přečíslovat....

Pokud to vaše řešení umožňuje, můžete můstek napojit přes vašeho uživatele jak je uvedeno výše, tímto se vyhnete alespoň tomu, že nebudete muset ÚJ přenastavovat na dalším účtě.

Dle STORMWARE se v tomto případě jedná o omezení POHODA/mServer. V komunikaci není možné definovat do jakého ÚR se dokument nahraje. Tato informace vychází pouze ze stavu uživatele.

Musím mServer přenastavovat na novou ÚJ pokaždé co užavřu účetní rok?

Ne, mServer se automaticky přepne na poslední ÚJ pro daný rok, pokud jste tedy měli mServer napojený na ÚJ pro rok 2023 a následně jej uzavřete a vytvoříte rok nový, mServer se automaticky přepne na něj.

Administrátoři

Je možné můstek provozovat jako systémovou službu?

Leč bychom tuto metodu také preferovali, bohužel to není možné. Předchozí verze můstku byly konstruovány jako systémová služba, ale setkávali jsme se s neustálými problémy ze strany uživatelů s nefunkční sycnhronizací apod. Samotný STORMWARE pak provoz mServerů jako systémové služby nedoporučuje. Rozhodli jsme se tedy můstek přepracovat do nynější podoby jakožto klasické aplikace, která beží na pozadí.

Bude můstek bránit zálohám nebo aktualizaci POHODA?

Můstek, respektivě mServer se zapíná pouze ve chvíli, kdy jsou dokumenty k exportu ve frontě (pokud je v aut. režim synchronizace). Pokud tedy zrovna uživatel v době těchto operací nebude zpracovávat dokumenty, neměl by můstek těmto operacím bránit. Preventivně však doporučujeme můstek v takovýchto případech vypnout.

Je můstek možné automaticky zapínat/vypínat

Ano, za předpokladu, že automaticky spustíte/ukončíte proces pod daným uživatelem.

Je konfigurace společná pro všechny uživatele?

Ne, konfigurace je vázaná na uživatelský účet.

Kam se můstek instaluje?

Výchozí cesta pro instalaci je: C:\Program Files\Redque\Redque Pohoda Connector. Cesta je konfigurovatelná při instalaci.