Přeskočit obsah

Emailové notifikace

Účelem je upozornit uživatele na dokument(y) čekající na schválení.

Emailové notifikace nastavíte na stejnojmenné kartě Nastavení>E-mailové notifikace screenshot

Schválení faktury

Nikdy

Notifikace nejsou zasílány.

Denně

Notifikace jsou odeslány hromadně 1x denně v 7:00.

Při každém požadavku na schválení

Při každém požadavku na schválení dokumentu je odeslána notifikace.

Příjemce notifikací

Nastavení Schválení faktury je nadřazeno.

Všichni uživatelé v roli Schvalovatel
 • uživatelé budou notifikováni při odeslání dokumentu ke schválení
 • uživatel bude notifikován pokud je dokument na něho delegován
Pouze uživatel, který je delegován
 • notifikováni budou pouze uživatelé, kterým byly delegovány dokumenty ke zpracování

Poznámka

Upozornění obdrží uživatelé, kteří mají roli Schvalovatel nebo Schvalovatel účetní jednotky Více o právech uživatelů Uživateli, který dokument zpracuje (odešle ke scvhálení nebo deleguje), se notifikace neodesílá.

Diagram upozorenění e-mailem

(Denně)

sequenceDiagram
 autonumber
 actor Uživatel
 Uživatel->>Alice: Označí dokument ke schválení
 Alice->>Uživatelé: Odešle upozornění ostatním uživatelům
  loop Každý den v 7:00
    Alice-->Uživatelé: Seznam dokumentů ke schválení
  end