Přeskočit obsah

Uživatelé

Hlavní nabídka Nastavení Uživatelé

Tip

Veškeré možnosti pro práci s uživatelem se nacházejí ve sloupci Akce.

settings-users

Práce s uživateli

Přidání nového uživatele

 1. Uživatele přidáte tlačítkem plus
 2. Zobrazí se dialogové okno s požadovanými údaji k vytvoření uživatele.
 3. Vyplňtě požadované údaje.
  1. Heslo musí mít minimálně 8 znaků.
  2. Popis jednotlivých Oprávnění najdete níže
   user-creation-dialog
 4. Uživatele uložte tlačítkem Save
 5. Zobrazí se dialog k odeslání emailové pozvánky uživateli.
  user-invitation-dialog
 6. Tlačítkem send odešlete email se základními informacemi k přihlášení.

Popis polí formuláře

Název pole Popis pole
Jméno Jméno uživatele
Příjmení Příjmení uživatele
Telefon Kontaktní telefon uživatele
E-mail E-mailová schránka uživatele slouží jako přihlašovací jméno a také pro zasílání notifikací
Heslo Minimální délka je 8 znaků. Změna hesla uživatele
Oprávnění Úroveň oprávnění a role uživatele. Více o uživatelském oprávnění
Výchozí účetní jednotka Dokumenty nahrané tímto uživatelem budou přiřazeny k této účetní jednotce
Další účetní jednotky Další účetní jednotky, ke kterým má uživatel přístup

Úprava uživatele

Profil uživatele upravíte tlačítkem Screenshot

 • U uživatele je po vytvoření možné editovat vše kromě emailu.

Změna hesla uživatele

Heslo uživatele změníte tlačítkem Screenshot

 • V případě, že měníte heslo jinému uživateli, stačí zadat pouze nové heslo.
 • Pokud měníte svoje heslo, je zapotřebí zadat také aktuální heslo. Vlastní heslo je možné si změnit i v Profilu (pravý horní roh) > Změnit heslo.

Změna hesla uživatele Změna hesla uživatele

Smazání uživatele

Uživatele odeberete tlačítkem Screenshot

 • Uživatel bude odebrán ze systému, ale veškeré dokumenty a akce, které provedl, zůstanou zachovány.

Uživatelská oprávnění

Oprávnění Popis Práce s Alice Příklad uživatele
Nahrávač Základní uživatel s oprávněním nahrávat a zpracovat pouze své dokumenty. Mobilní aplikace, webová aplikace, zasílání dokumentů e-mailem Brigádník/zákazník účetní firmy
Zpracovatel účetní jednotky Uživatel zodpovědný za formální správnost nahraných/zpracovaných dokumentů a jejich export do finálního systému pro určité účetní jednotky. Primárně webová aplikace, mobilní aplikace Zákazník účetní firmy, účetní spravující konkrétní zákazníky nebo účetní jednotky
Zpracovatel Uživatel zodpovědný za formální správnost nahraných/zpracovaných dokumentů a jejich export do finálního systému pro všechny účetní jednotky. Primárně webová aplikace, mobilní aplikace Účetní spravující všechny zákazníky nebo účetní jednotky
Schvalovatel účetní jednotky Vyžaduje Schvalovacího workflow jinak se chová jako Zpracovatel účetní jednotky. Rolí uživatele je primárně schvalovat/vracet dokumenty ve stavu "Ke schválení" ve svých účetních jednotkách zpracované Zpracovatelskými rolemi. Primárně webová aplikace Účetní spravující konkrétní zákazníky nebo účetní jednotky, vedoucí oddělení
Schvalovatel Vyžaduje Schvalovacího workflow jinak se chová jako Zpracovatel. Rolí uživatele je primárně schvalovat/vracet dokumenty ve stavu "Ke schválení" zpracované Zpracovatelskými rolemi. Primárně webová aplikace Hlavní účetní, vedoucí oddělení
Admin Nejvyšší systémová role, bez omezení. Vidí Nastavení. Primárně webová aplikace Hlavní účetní, vedoucí oddělení, IT Administrátor

Seznam oprávnění

Oblast Oprávnění Nahrávač Zpracovatel
účetní
jednotky
Zpracovatel Schvalovatel účetní jednotky Schvalovatel Admin
Dokumenty
Zobrazení svých dokumentů
* Pouze uživatelem nahrané

* Nahrané uživatelem a z
přiřazených účetních jendotek

* Nahrané uživatelem a z
přiřazených účetních jendotek
Zobrazení všech dokumentů
Nahrát dokument
Editovat dokument
Stáhnout dokument
Vrátit dokument odesilateli (pokud přišel emailem)
Smazat dokument
Přesunout dokument do nového kontejneru
Smazat kontejner
Schvalovací workflow
Poslat ke schválení
Schválit/zamítnout dokument
* Pouze v přiřazených účetních jednotkách
Delegovat dokument
* Pouze v přiřazených účetních jednotkách
Urgence schvalovatele
Nastavení
Nastavit údaje tenanta
Nastavit aktivní featury pro tenanta
Definovat typy dokumentů
Nastavení textu při vrácení dokumentu
Spravovat (vytvořit, smazat, měnit role) uživatele
Zobrazení API klíče
Úprava povolených adres
Hromadný export
Nastavení číselníku
Vytvoření/editace učetní jednotky