Přeskočit obsah

MRP

Nastavení Redque konektoru pro použití s MRP K/S

V Redque connectoru nejprve nastavte typ účetního systému na MRP K/S

Pokud connector nemáte nainstalovaný, podívejte se do sekce Export-Můstky-Obecné

Vyplňte údaje klientské aplikace ClientID a ClientSecret. Pokud jste zatím svou klientskou aplikaci nevytvářeli, můžete se podívat jak ji vytvořit. Klientská aplikace

Vyplňte nastavení na kartě MRP K/S

redque-connector-tray-settings

Číslo Název Popis
1 Client ID ID klientské aplikace
1 Client secret Tajný klíč klientské aplikace
2 Test spojení Ověří, zda se můstek dokáže úspěšně spojit s Alicí
3 Výsledek testu spojení Možné hodnoty
4 Typ exportu Vyberte požadovaný typ exportu. V tomto případě MRP K/S
5 Vytvořit Vytvoří nový záznam spojení do účetního systému

Po vytvoření záznamu vyplňte následující kartu.

redque-connector-tray-settings

Číslo Název Popis
1 Název Uživatelský název spojení pro MRP K/S
2 Přiřazené účetní jednotky Importovat můžete z jedné nebo více účetních jednotek
3 Instalační adresář Cesta k instalačnímu adresáři MRP K/S
3 Server IP adresa MRP K/S serveru
3 Datový adresář Cesta k datovému adresáři MRP K/S
3 Uživatelské jméno Uživatelské jméno do MRP K/S
3 Uživatelské heslo Uživatelské heslo do MRP K/S
3 Kód importního profilu Kódové označení profilu pro import v MRP K/S (viz bod 3 níže)

Nastavení MRP K/S

Požadavek na verzi systému MRP K/S

Pro pohodlné zpracování dokumentů do systému MRP K/S je nutné mít nainstalovanou alespoň verzi 6.63.x

 1. Přejděte do nastavení>Program>CommandLine režim

  redque-connector-tray-settings

 2. Profily a nastavení "command line" režimu

  redque-connector-tray-settings

 3. Nový/Úprava profilu - společný profil

  Kód/Označení je kód importního profilu, který je nutné vyplnit do redque můstku.

  redque-connector-tray-settings

 4. Profil pro import faktur - společný profil

  redque-connector-tray-settings

  redque-connector-tray-settings

 5. Detail profilu

  Vyplňte požadované hodnoty

  Tip

  Tuto položku doporučujeme mít vypnutou (nezaškrtnutou), aby nedocházelo k přepočtu celkových částek dokladu z položek.

  redque-connector-tray-settings