Přeskočit obsah

Azure Blob

Export toho typu vám umoňuje exportovat data v různých formátech na vaše uložiště Azure Blob.

Podporované formáty

 • Formáty:
  • JSON
  • XML
  • ISDOC
  • MRP XML
 • Archivační formáty
  • ISDOCX
  • ZIP

Firewall

Pokud je přístup k vašemu Azure Blobu omezen jen na určité adresy skrze Firewall, bude zapotřebí povolit přístup pro našeho agenta. Agent přistupuje z IP adresy: 20.224.100.194.

Konfigurace

Nastavení exportu provedete následujícím způsobem:

add-azure-blob

 1. Přejdětě do sekce Nastavení > Export a kliknětě na tlačítko plus
 2. Vyberte požadovaný typ exportu: Azure Blob
 3. Vyplňte dialog dle předlohy výše:
  1. Obecné
   1. Název: Název, pod kterým se uložený export bude zobrazovat
   2. Typ: Použitý typ exportu: Azure Blob
   3. Účetní jednotka: Účetní jednotka pro kterou tento export bude použit
  2. Nastavení
   1. Připojovací řetězec: Connection string k vašemu Azure blobu. Lze získat v Azure takto:
    1. Přejdetě na požadovaný storage account
    2. Zvolte Access keys pod Security + networking
    3. U položky key1 přejdětě ke Connection string a zvolte Show
    4. Zobrazenou hodnotu nakopírujte do pole připojovací řetězec
     get-connection-string
   2. Přepsat již existující soubor - Přepíše již existující soubor
  3. Externí nastavení uložiště - Stejné jako u SFTP/FTPS
   1. Exportovat původní dokument - Vyexportovat dokument, klerý přišel do systému ve formártu PDF
   2. Exportovat celou složku - Exportovat všechny dokumenty, které jsou ve složce s exportovaným dokumentem
 4. Zvolte Save

Podklady pro integraci

Nastavení prostředí

Týká se pouze zákazníků v procesu integrace se smlouvou.

Pokud chcete, při integraci nastavit export, doplňte následující informace. Hodnoty pro jednotlivá pole najdete výše. Vyplněnné hodnoty uveďte v implementačním formuláři do sekce Poznámky:

Azure Blob Export

Pro všechny účetní jednotky: Ano/Ne

Připojovací řetězec:
Přepsat již existující soubor:
Formát:
Archivační formát:
Zdroj názvu souboru:
Styl písmen souboru:
Zdroj názvu složky:
Styl písmen složky:
Exportovat původní dokument:
Exportovat celou složku: