Přeskočit obsah

Import

Hlavní nabídka Nastavení Import

Tato sekce Nastavení definuje způsoby, jakými se dokumenty mohou dostávat do systému kromě ručního nahrávání.

Email

Jak to funguje ?

Emailového agenta připojíte k požadované schránce. Agent schránku periodicky kontroluje, jakmile do ní dorazí email s přílohami podporovaných formátů (tzn. obrázky, .pdf nebo .isdoc), agent je automaticky nahraje do Alice, kde s nimi můžete dále pracovat. Samotný email je pak v rámci schránky roztřízen nebo smazán dle nastavení.

Provoz agenta

Agent vyžaduje samostatnou schránku dedikovanou pouze pro jeho provoz. Nedoporučujeme agenta připojovat na vaše existujícící osobní schránky.

Nastavení

Firewall

Pokud je přístup k vašemu emailovému serveru omezen jen na určité adresy skrze Firewall, bude zapotřebí povolit přístup pro našeho agenta. Agent přistupuje z IP adresy: 20.224.100.194.

Import faktur z emailu provedete následujícím způsobem:

../img/cz/settings/import/mailagent/mail-settings.jpg

 1. Přejdětě do sekce Nastavení > Import a kliknětě na tlačítko plus
 2. Vyplňte dialog dle předlohy výše:
  1. Nahrávání do Alice
   1. Uživatelský účet: Uživatel, pod kterým se budou faktury do systému nahrávat
   2. Aktivní: Definuje, zda je import povolený
  2. Zpracování příloh e-mailu (pokud obsahuje více souborů) - Definuje jak bude naloženo s dalšími soubory emailu v případě, že jich příloha obsahuje více.
   1. Automaticky rozpoznat hlavní dokument dle vytěžení obsahu, ostatní soubory nahrát jako přílohu - Dokument s nejvyšším počtem vytěžených polí bude prohlášen za hlavní.
   2. Každý soubor nahrát jako zvlášť dokument - Všechny soubory budou do systému nahrány jako jednotlivé soubory ať už se jedná o přílohu nebo ne.
   3. Automaticky rozpoznat hlavní dokument dle jeho názvu, ostatní soubory nahrát jako jeho přílohy - Pokud je dokument pojmenován faktura/invoice apod. je automaticky označen za hlavní dokument.
  3. Emailový server
   1. Typ: Definuje protokol pro komunikaci s emailovým serverem. Podporuje:
    1. IMAP
    2. Exchange - Pokud používáte Exchange, jako např. Office365
     1. Pro Office365 je zapotřebí provést dodatečné kroky níže
   2. Port: Port, pod kterým má agent přistupovat na emailový server
   3. Možnost zabezpečení: Definuje, jaký protokol použít při navazování komunikace emailovým serverem.Podporuje:
    1. Žádné - Nedoporučujeme
    2. Automaticky - Sám zvolí, kterou metodu pro kumunikaci použít. Zvolte pokud si nejste jistí
    3. SslOnConnect - Připojit za pomoci SSL/TLS. Výchozí pro zabezpečené porty jako 993 (IMAP)
    4. StartTls - Připojit za pomoci STARTTLS. Pokud není podporováno, připojení selže
    5. StartTls, pokud je dostupné - Pokusí se připojit pomoci STARTTLS. Pokud jej server nepodporuje, použije se nezabezpečená komunikace
   4. Poštovní schránka (E-mail): Přihlašovací jméno do schránky, ze které chcete načítat emaily
   5. Heslo: Heslo pro danou schránku
  4. Složky

   Složky

   Definované složky budou ve schránce automaticky vytvořeny agentem v případě potřeby.

   1. Přepínač:
    1. Zpracované e-maily přesunout do složky: Úspešně zpracovaný email přesune do definované složky (Složka pro zpracované e-maily)
    2. Zpravované e-maily mazat: Úspešně zpracovaný email smaže (Přesune do koše)
   2. Složka pro zpracované e-maily: (Pouze pro možnost: "Zpracované e-maily přesunout do složky") Definuje složku, kam bude email přesunut po úspěšném přenesení do Alice
   3. Složka pro chybné e-maily: Definuje složku kam budou přesunuty emaily bez příloh, nebo s jinou chybou
   4. Složka pro e-maily od neznámých uživatelů: Definuje složku, kam budou přesunuty emaily od uživatelů, kteří nejsou v seznamu povolených kontaktů
   5. Zvolte Save
   6. Pokud byly všechny nastavení provedeny správně. Emailové přílohy by se měli za chvíli začít automaticky nahrávat do Alice

Napojení Office365

Pokud jako poskytovatele emailu používáte Office365 od Microsoft, bude zapotřebí provést dodatečné nastavení týkající se ověřování uživatele

Z důvodu vyřazení jednoduchých metod ověřování (tj. uživatel/heslo) pro Office365 a přechodu na OAuth je zapotřebí propojit vašeho Office365/Azure tenanta s naší aplikací: Redque Mail OAuth. Aplikace zajišťuje požadované ověřování pro vámi definované schránky v Alice

Instalace aplikace

Admin consent

K instalaci aplikace jsou zapotřebí zvýšená oprávnění Azure administrátora tzv. Admin consent

Aplikaci nainstaluje skrze následující odkaz:

https://login.microsoftonline.com/tenant_id/adminconsent?client_id=96479a9f-6acb-46ae-80e9-04af99e74b4a

Kde tenant_id v URL nahradíte svým Tenant ID nebo Primary domain z hlavní stránky vašeho Microsoft Entra ID (Původně AAD) portálu Azure. Např.:

../img/cz/settings/import/mailagent/aad-blade.jpg

Výsledný odkaz bude tedy vypadat třeba takto:

https://login.microsoftonline.com/05e487ad-2759-8ce7-8167-1204dc99df8/adminconsent?client_id=96479a9f-6acb-46ae-80e9-04af99e74b4a

Po kliknutí na odkaz si aplikace vyžádá přihlášení a následně se zobrazí následující formulář:

../img/cz/settings/import/mailagent/mail-oauth-consent.jpg

Pro bližší popis požadovaných práv můžete rozklidnout jednotlivé dropdowny, nebo si přečíst informace v sekci Popis oprávnění níže.

Následně pokračujte tlačítkem Accept. Po potvrzení se zobrazí následující text a instalace je dokončena:

../img/cz/settings/import/mailagent/mail-oauth-success.jpg

Úspěšnou instalaci pak můžete ověřit v záložce Entra ID - Enterprise applications

../img/cz/settings/import/mailagent/mail-oauth-enterprise-apps.jpg

Popis oprávnění

Toto je minimální sada oprávnění, které aplikace potřebuje ke správne funkcionalitě. Dle instalačního formuláře výše:

 • Maintain access to data you have given it access to | offline_access
  • Umožňuje aplikaci vidět a aktualizovat data ke kterým jste jí dali přístup i když uživatel není přihlášený. Toto nepřidává aplikaci žádná další oprávnění.
 • Sign in and read user profile | User.Read
  • Popis: Umožňuje uživateli přihlásit se do aplikace a aplikaci číst profil přihlášeného uživatele. Též umoňuje aplikaci číst základní informace o organizaci přihlášeného uživatele.
 • Read and write access to mailboxes via IMAP | IMAP.AccessAsUser.All
  • Popis: Umožňuje aplikaci mít stejný přístup k aplikaci jako přihlášený uživatel přes protokol IMAP.

Dodatečné zabezpečení

Z naší strany může aplikace přistupovat pouze k těm schránkám, jejichž přihlašovací údaje byly definovány v Alice, není se tedy třeba obávat neoprávněného přístupu odjinud. Pokud byste však chtěli oprávnění aplikace ještě více omezit v rámci dodatečného zabezpečení, doporučujeme použít postup zde. Takto aplikaci znemožníte přistupovat k jiným než vámi definovaným schránkám.

Importované dokumenty

Dokumenty, které byly přijaté z e-mailové schránky poznáte podle příznakové ikony icon-mail vedle dokumentu. Zároveň pokud e-mail obsahoval více dokumentů, bude zobrazena ikona icon-folder. Číslo označuje počet zpracovaných dokumentů z e-mailové zprávy. Přidružené dokumenty se chovají podle pravidel nastavení e-mailového agenta (viz nastavení 2.b)

Oznámení při nezpracování e-mailu

V případě, že se nepodaří importovat žádný dokument z přijatého e-mailu, můžete obdržet notifikaci Adresu, na kterou je oznámení odesláno, můžete přidat v nastavení importu.

Fail notification e-mail

WebDAV

Vytvoření webDAV klienta

webDAV

webDAV

Název
Jméno klienta
Typ
Typ klienta
Frekvence
Četnost kontroly nových dokumentů
Uživatelský účet
Uživatel, pod kterým budou dokumenty nahrávány do Alice
Adresa
Adresa služby webDAV
Uživatelské jméno
Uživatelské jméno do webDAV služby
Uživatelské heslo
Uživatelské heslo do webDAV služby
Složka pro přijaté soubory
Složka, kde má Alice kontrolovat nové dokumenty pro import
Složka pro zpracované soubory
Složka kam se přesunou zpracované dokumenty
Složka pro nezpracované soubory
Složka kam se přesunou nezpracované dokumenty