Číselné řady

Je možné definovat Nastavení->Číselníky->Přidat nový číselník

number-series

Jako mapování exportu vyberte číselné řady.

Mapování exportu

Mapování exportu je platné pouze pro můstek POHODA